Blog
Page

Hotel Palace Durrës

11:32 am 17.04.2018

Hotel Palace Durrës

Eksplorimi i botës së punës nga pjesëmarrësit e Ciklit të Këshillimit në bashkëpunim me Shërbimin Kombëtar Rajonal të Punësimit në Durrës.

read more

Të ruajmë gjelbërimin në qytetin tonë

11:29 am 17.04.2018

Të ruajmë gjelbërimin në qytetin tonë

Aktivitet komunitar i planifikuar dhe organizuar nga vetë pjesëmarrësit e Ciklit të Këshillimit në Durrës.

read more

Eventi me sektorin privat, Dhjetor 2017, tek Ford Albania

8:18 am 06.04.2018

Eventi me sektorin privat, Dhjetor 2017, tek Ford Albania

Përfaqësues të sektorit privat nga e gjithë Shqipëria u prezantuan me mënyrat dhe përfitimet nga bashkëpunimi me Swisscontact/Projekti C4EE si dhe përfshirjen e të rinjve në nevojë në modelet inovative që krijojnë punësim.

read more