Evente

Të respektojmë rregullat e qarkullimit

Të respektojmë rregullat e qarkullimit

Aktivitet komunitar i planifikuar dhe organizuar nga vetë pjesëmarrësit e Ciklit të Këshillimit në Elbasan.

shiko më shumë

Hotel Palace Durrës

Hotel Palace Durrës

Eksplorimi i botës së punës nga pjesëmarrësit e Ciklit të Këshillimit në bashkëpunim me Shërbimin Kombëtar Rajonal të Punësimit në Durrës.

shiko më shumë

Të ruajmë gjelbërimin në qytetin tonë

Të ruajmë gjelbërimin në qytetin tonë

Aktivitet komunitar i planifikuar dhe organizuar nga vetë pjesëmarrësit e Ciklit të Këshillimit në Durrës.

shiko më shumë

Eventi me sektorin privat, Dhjetor 2017, tek Ford Albania

Eventi me sektorin privat, Dhjetor 2017, tek Ford Albania

Përfaqësues të sektorit privat nga e gjithë Shqipëria u prezantuan me mënyrat dhe përfitimet nga bashkëpunimi me Swisscontact/Projekti C4EE si dhe përfshirjen e të rinjve në nevojë në modelet inovative që krijojnë punësim.

shiko më shumë

Archive

Kategoritë