Shkarko
Modelin e CV

Krijo
Profilin Tënd

Nëse profesioni juaj nuk është në listën më poshtë, zgjidhni kategorinë "Të tjera" dhe specifikojeni atë.

Shënim: Nëse nuk keni nje eksperiencë pune, ju lutem klikoni butonin e kuq minus ( – ) në të djathtë të kuadratit.

1

Nëse profesioni juaj nuk është në listën më poshtë, zgjidhni kategorinë "Të tjera" dhe specifikojeni atë.

Shënim: Nëse nuk keni nje arsimim ose trajnim, ju lutem klikoni butonin e kuq minus ( – ) në të djathtë të kuadratit.

1
Certifikata/Diploma/Foto Pune
1

File name:

File size:

Shënim: Nëse nuk posedoni një gjuhë të huaj, ju lutem klikoni butonin e kuq minus ( – ) në të djathtë të kuadratit.

1
Certifikata/Diploma/Foto Pune
1

File name:

File size:

1